Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2014

Ιωάννινα-ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ 16/1ου/1928 -" ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ  ΑΓΩΝ "
16 Ιανουαρίου 1928  σελίς 4

= ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ =

ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΑΠΑΤΕΩΝΟΣ ΚΑΙ 
ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ ΙΣΔΡΑΗΛΙΤΙΔΟΣ
------------------------------------------
ΚΑΤΕΧΡΑΣΘΗ ΠΟΣΟΝ
 ΑΝΩ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΡΑΧ.
------------------------------------------


=============================
=============================
                                ΤΕΛΟΣ 
για την αντιγραφή 
φίλ.Π.γ.
"λάχανα μαζέματα" ("λ.μ.")
Ιωάννινα 2014