Τρίτη, 1 Απριλίου 2014

ΑΛΕΞ.ΛΙΒΑΔΕΩΣ-ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΜΕΓΑΡΟΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-"ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ" 1955


ΑΛΕΞ.ΛΙΒΑΔΕΩΣ

ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΜΕΓΑΡΟΝ                   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

" ΉΠΕΙΡΩΤΙΚΉ  ΈΣΤΊΑ "
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΝ ΙΩΑΝΝΙΝΟΙΣ
ΕΤΟΣ Δ' - ΙΟΥΝΙΟΣ 1955 - ΤΕΥΧΟΣ 38
Σελίδες 585-586 
                                                                             

                    
Το Μητροπολιτικό Μέγαρο Ιωαννίνων - Φωτογραφία από το αρχείο του Κου Βασίλη Συμεωνίδη.


                                                                   ΤΕΛΟΣ

Γιά την αντιγραφή 
φίλ.Π.γ.
"λάχανα μαζέματα" ("λ.μ.")
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
1η Απριλίου 2014