Σάββατο, 12 Απριλίου 2014

Από τα "Βουνίσια Χαμπέρια" του Βασίλη Φανίτσιου - Παλιό διδακτικό Ηπειρώτικο παραμύθι για την ξενητειά
                Από τα "Βουνίσια Χαμπέρια"
                     του Βασίλη Φανίτσιου.


     1965 - Αλωνάρης - φυλάδα Νο 6


                                                              ΤΕΛΟΣ

Για την αντιγραφή :
φίλ.Π.γ.
"λάχανα μαζέματα" ( "λ.μ." )
Απρίλιος 2014