Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015

" Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ " - Α.Χ.Μαμμόπουλου "ΗΠΕΙΡΟΣ"

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ (ΜΙΚΗ ΖΕΖΑ)

Του Αλεξ.Χ.Μαμμόπουλου - ΗΠΕΙΡΟΣ (τόμος β'-1964) 
Τα τελευταία λόγια του Παύλου Μελλά προς τους συναγωνιστές του : «Τὸ χρέος τοῦ παλληκαριοῦ εἶναι νὰ λογίζεται σφαγάδι καὶ ὄχι ψοφίμι. Τὸ σταυρό νὰ τὸν δώσεις στὴ γυναίκα μοὺ καὶ τὸ τουφέκι τοῦ Μίκη καὶ νὰ τοὺς πεῖς ὅτι τὸ καθῆκον μου ἔκαμα».
 


*********************************

Γιά την αντιγραφή : φίλ.Π.γ.
"λάχανα μαζέματα" ( "λ.μ." ).
ΙΩΑΝΝΙΝΑ Οκτώβριος 2015